Alteracions de la veu

- Anàlisi acústica de la veu

- Disfonies orgàniques

- Disfonies funcionals (nòduls, pòlips…)

-Veus erigmofòniques

- Laringectomies

-

-Lar

Parla

- Anàlisi acústica de la parla

- Dislàlies (Alteració en la producció dels fonemes / sons).

- Disglòssia (Alteració en la producció de la parla por causa orgànica).

- Retard o alteracions de la parla

- Taquifèmia, Taquilàlia (Alteracions del ritme i fluïdesa verbal).

- Disfèmia (Tartamudeig)

- -Disàrtria

Llenguatge

Trastorns del llenguatge escrit (Dislèxia, disgrafia, disortografia, alèxia, agrafia…)

-Trastorn o retràs en l'adquisició del llenguatge oral (REL,TDL).

- Llenguatge en TDAH

- Tècniques d'estudi

Alteracions neurologiques
(Sessions a domicili)

- Neurologopèdia i Neurorehabilitació

- Deglució atípica / Disfagia

- TEA: Trastorn de l'espectre autista.

-Afàsies (pèrdua del llenguatge per lesió cerebral, Ictus…)- TEA: Trastorn de l'espectre autista.

- Trastorn sever de la comunicación que requieran un sistema aumentativa y / o alternativo de comunicación. (SAAC)

Realitzem diagnòstic i tractament en:

-Respiració

- Treball postural

- Ressonadors

- Flexibilitat plecs vocals

- Projecció de la Veu

- Disminució de les tensions

- Interpretació de cançons

Classes de Cant